преглед

на търг

9700-3581

Търг 9700-3581 - ДГС Шумен

Обект No. 9-5-2019

Дата на публикуване: 06.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: гбр, лп, ак, дрш

Дървесина (м³): Едра: 41, Средна: 1, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 741, ОЗМ: 20

Общо: 804м³

Начална цена: 40053.00 лв.

Стъпка: 1201 лв.

Гаранция: 2002 лв.

Първа дата: 09.01.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.12.2018

Документация за провеждане на търг

06.12.2018

Проекто-договор

06.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.12.2018

Допълнителен документ

06.12.2018

Допълнителен документ

06.12.2018

Допълнителен документ

06.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2019