преглед

на търг

9700-3580

Търг 9700-3580 - ДГС Шумен

Обект No. 9-4-2019

Дата на публикуване: 06.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: гбр, лп, дрш

Дървесина (м³): Едра: 36, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 739, ОЗМ: 26

Общо: 801м³

Начална цена: 45537.00 лв.

Стъпка: 1366 лв.

Гаранция: 2276 лв.

Първа дата: 09.01.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.12.2018

Документация за провеждане на търг

06.12.2018

Проекто-договор

06.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.12.2018

Допълнителен документ

06.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2019