преглед

на търг

9700-3578

Търг 9700-3578 - ДГС Шумен

Обект No. 9-2-2019

Дата на публикуване: 06.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 330, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1043, ОЗМ: 65

Общо: 1438м³

Начална цена: 68036.00 лв.

Стъпка: 2041 лв.

Гаранция: 3401 лв.

Първа дата: 09.01.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.12.2018

Документация за провеждане на търг

06.12.2018

Проекто-договор

06.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.12.2018

Допълнителен документ

06.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2019