преглед

на търг

7900-3576

Търг 7900-3576 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-2-2019

Дата на публикуване: 04.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бк, здб, бл, цр, гбр, трп, ак

Дървесина (м³): Едра: 890, Средна: 1271, Дребна: 144

Дърва (м³): За огрев: 2743, ОЗМ: 0

Общо: 5048м³

Начална цена: 318325.00 лв.

Стъпка: 9550 лв.

Гаранция: 15916 лв.

Първа дата: 04.01.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.12.2018

Документация за провеждане на търг

04.12.2018

Проекто-договор

04.12.2018

Протокол от проведен търг

09.01.2019

Договор

04.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.12.2018

Допълнителен документ

04.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.01.2019