преглед

на търг

9500-3573

Търг 9500-3573 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-4-2019

Дата на публикуване: 03.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр, ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 167, Средна: 37, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 1435, ОЗМ: 0

Общо: 1643м³

Начална цена: 97905.00 лв.

Стъпка: 980 лв.

Гаранция: 4895 лв.

Първа дата: 21.12.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.12.2018

Документация за провеждане на търг

03.12.2018

Проекто-договор

03.12.2018

Протокол от проведен търг

31.12.2018

Договор

08.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.12.2018

Допълнителен документ

03.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.12.2018