преглед

на търг

9500-3572

Търг 9500-3572 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-3-2019

Дата на публикуване: 03.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, гбр, яс, лп, тп, яв, ак, дрш, глд, дб

Дървесина (м³): Едра: 131, Средна: 159, Дребна: 46

Дърва (м³): За огрев: 1396, ОЗМ: 0

Общо: 1732м³

Начална цена: 97723.00 лв.

Стъпка: 980 лв.

Гаранция: 4886 лв.

Първа дата: 21.12.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.12.2018

Документация за провеждане на търг

03.12.2018

Проекто-договор

03.12.2018

Протокол от проведен търг

31.12.2018

Договор

08.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.12.2018

Допълнителен документ

03.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.12.2018