преглед

на търг

9500-3571

Търг 9500-3571 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-2-2019

Дата на публикуване: 03.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр, лп, ак, дрш, глд, дб

Дървесина (м³): Едра: 15, Средна: 44, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 1134, ОЗМ: 0

Общо: 1202м³

Начална цена: 66752.00 лв.

Стъпка: 670 лв.

Гаранция: 3338 лв.

Първа дата: 21.12.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.12.2018

Документация за провеждане на търг

03.12.2018

Проекто-договор

03.12.2018

Протокол от проведен търг

31.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.12.2018

Допълнителен документ

03.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.12.2018