преглед

на търг

9500-3570

Търг 9500-3570 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-1-2019

Дата на публикуване: 03.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр, гбр, яс, лп, дрш, глд, дб

Дървесина (м³): Едра: 133, Средна: 93, Дребна: 43

Дърва (м³): За огрев: 1601, ОЗМ: 0

Общо: 1870м³

Начална цена: 109597.00 лв.

Стъпка: 1096 лв.

Гаранция: 5479 лв.

Първа дата: 21.12.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.12.2018

Документация за провеждане на търг

03.12.2018

Проекто-договор

03.12.2018

Протокол от проведен търг

31.12.2018

Договор

04.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.12.2018

Допълнителен документ

03.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.12.2018