преглед

на търг

9820-3568

Търг 9820-3568 - ДГС Смядово

Обект No. 8-5-2019

Дата на публикуване: 03.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп, яв, мжд, врб, кл

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 90, Дребна: 51

Дърва (м³): За огрев: 536, ОЗМ: 0

Общо: 677м³

Начална цена: 53969.00 лв.

Стъпка: 540 лв.

Гаранция: 2699 лв.

Първа дата: 21.12.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.12.2018

Документация за провеждане на търг

03.12.2018

Проекто-договор

03.12.2018

Протокол от проведен търг

04.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2019