преглед

на търг

9820-3567

Търг 9820-3567 - ДГС Смядово

Обект No. 8-4-2019

Дата на публикуване: 03.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, цр, гбр, яс, лп, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 11, Средна: 114, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 302, ОЗМ: 0

Общо: 443м³

Начална цена: 32762.00 лв.

Стъпка: 328 лв.

Гаранция: 1638 лв.

Първа дата: 21.12.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.12.2018

Документация за провеждане на търг

03.12.2018

Проекто-договор

03.12.2018

Протокол от проведен търг

04.01.2019

Договор

18.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2019