преглед

на търг

9820-3566

Търг 9820-3566 - ДГС Смядово

Обект No. 8-3-2019

Дата на публикуване: 03.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, гбр, лп, дб

Дървесина (м³): Едра: 40, Средна: 209, Дребна: 35

Дърва (м³): За огрев: 316, ОЗМ: 0

Общо: 600м³

Начална цена: 42640.00 лв.

Стъпка: 426 лв.

Гаранция: 2132 лв.

Първа дата: 21.12.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.12.2018

Документация за провеждане на търг

03.12.2018

Проекто-договор

03.12.2018

Протокол от проведен търг

04.01.2019

Договор

18.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2019