преглед

на търг

9820-3565

Търг 9820-3565 - ДГС Смядово

Обект No. 8-2-2019

Дата на публикуване: 03.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, цр, гбр, лп, тп, чн

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 124, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 131, ОЗМ: 0

Общо: 277м³

Начална цена: 21338.00 лв.

Стъпка: 214 лв.

Гаранция: 1067 лв.

Първа дата: 21.12.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.12.2018

Документация за провеждане на търг

03.12.2018

Проекто-договор

03.12.2018

Протокол от проведен търг

04.01.2019

Договор

18.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2019