преглед

на търг

9820-3564

Търг 9820-3564 - ДГС Смядово

Обект No. 8-1-2019

Дата на публикуване: 03.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, цр, гбр, лп, мжд, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 22, Средна: 129, Дребна: 22

Дърва (м³): За огрев: 690, ОЗМ: 0

Общо: 863м³

Начална цена: 70076.00 лв.

Стъпка: 701 лв.

Гаранция: 3504 лв.

Първа дата: 21.12.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.12.2018

Документация за провеждане на търг

03.12.2018

Проекто-договор

03.12.2018

Протокол от проведен търг

04.01.2019

Договор

28.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2019