преглед

на търг

9700-3537

Търг 9700-3537 - ДГС Шумен

Обект No. 9-25-2018

Дата на публикуване: 28.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: цр

Дървесина (м³): Едра: 50, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 50м³

Начална цена: 4750.00 лв.

Стъпка: 140 лв.

Гаранция: 235 лв.

Първа дата: 19.12.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.11.2018

Документация за провеждане на търг

28.11.2018

Проекто-договор

28.11.2018

Протокол от проведен търг

20.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2018