преглед

на търг

7800-3536

Търг 7800-3536 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-6-2019

Дата на публикуване: 28.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, здгл, здб, бл, цр, гбр, мжд, ак, кгбр, кл

Дървесина (м³): Едра: 565, Средна: 425, Дребна: 30

Дърва (м³): За огрев: 1982, ОЗМ: 154

Общо: 3156м³

Начална цена: 158047.00 лв.

Стъпка: 1700 лв.

Гаранция: 7900 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.11.2018

Документация за провеждане на търг

28.11.2018

Проекто-договор

28.11.2018

Протокол от проведен търг

31.12.2018

Договор

18.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.11.2018

Допълнителен документ

28.11.2018

Допълнителен документ

17.10.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.12.2018