преглед

на търг

7800-3535

Търг 7800-3535 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-5-2019

Дата на публикуване: 28.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, цр, гбр, яс, лп, ак, кл, мжд

Дървесина (м³): Едра: 167, Средна: 502, Дребна: 29

Дърва (м³): За огрев: 2289, ОЗМ: 163

Общо: 3150м³

Начална цена: 163805.00 лв.

Стъпка: 1800 лв.

Гаранция: 8000 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.11.2018

Документация за провеждане на търг

28.11.2018

Проекто-договор

28.11.2018

Протокол от проведен търг

31.12.2018

Договор

10.12.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.11.2018

Допълнителен документ

28.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

31.12.2018