преглед

на търг

7800-3534

Търг 7800-3534 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-4-2019

Дата на публикуване: 28.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, здб, бл, цр, гбр, лп, кгбр, мжд

Дървесина (м³): Едра: 545, Средна: 617, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 1757, ОЗМ: 155

Общо: 3083м³

Начална цена: 162458.00 лв.

Стъпка: 1800 лв.

Гаранция: 8000 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.11.2018

Документация за провеждане на търг

28.11.2018

Проекто-договор

28.11.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.11.2018

Допълнителен документ

28.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.11.2018