преглед

на търг

7800-3531

Търг 7800-3531 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-1-2019

Дата на публикуване: 28.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 94, Средна: 135, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 50

Общо: 279м³

Начална цена: 21645.00 лв.

Стъпка: 250 лв.

Гаранция: 1000 лв.

Първа дата: 19.12.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.11.2018

Документация за провеждане на търг

28.11.2018

Проекто-договор

28.11.2018

Протокол от проведен търг

20.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.12.2018