преглед

на търг

9700-3419

Търг 9700-3419 - ДГС Шумен

Обект No. 9-24-2018

Дата на публикуване: 14.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 91.35, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 7.7, ОЗМ: 31.74

Общо: 130.79м³

Начална цена: 10695.50 лв.

Стъпка: 320 лв.

Гаранция: 530 лв.

Първа дата: 05.12.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2018

Документация за провеждане на търг

14.11.2018

Проекто-договор

14.11.2018

Протокол от проведен търг

05.12.2018

Договор

17.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

05.12.2018