преглед

на търг

9870-3414

Търг 9870-3414 - ДГС Върбица

Обект No. 7-24-2018

Дата на публикуване: 14.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 202.43, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 202.43м³

Начална цена: 19768.78 лв.

Стъпка: 395 лв.

Гаранция: 490 лв.

Първа дата: 28.11.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.11.2018

Документация за провеждане на търг

14.11.2018

Проекто-договор

14.11.2018

Протокол от проведен търг

29.11.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.11.2018