преглед

на търг

9870-3396

Търг 9870-3396 - ДГС Върбица

Обект No. 7-25-2018

Дата на публикуване: 06.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 141.32, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 141.32м³

Начална цена: 13799.36 лв.

Стъпка: 276 лв.

Гаранция: 552 лв.

Първа дата: 28.11.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.11.2018

Документация за провеждане на търг

06.11.2018

Проекто-договор

06.11.2018

Протокол от проведен търг

29.11.2018

Договор

14.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.11.2018