преглед

на търг

9700-3394

Търг 9700-3394 - ДГС Шумен

Обект No. 9-23-2018

Дата на публикуване: 29.10.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 41.96, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 73.81

Общо: 115.77м³

Начална цена: 8154.45 лв.

Стъпка: 240 лв.

Гаранция: 407 лв.

Първа дата: 16.11.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

29.10.2018

Документация за провеждане на търг

29.10.2018

Проекто-договор

29.10.2018

Протокол от проведен търг

16.11.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

29.10.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.11.2018

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

07.12.2018