преглед

на търг

9820-3393

Търг 9820-3393 - ДГС Смядово

Обект No. 8-18-2018

Дата на публикуване: 17.10.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, гбр, трп

Дървесина (м³): Едра: 657, Средна: 80, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 737м³

Начална цена: 64864.00 лв.

Стъпка: 649 лв.

Гаранция: 3244 лв.

Първа дата: 07.11.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.10.2018

Документация за провеждане на търг

17.10.2018

Проекто-договор

17.10.2018

Протокол от проведен търг

16.11.2018

Договор

16.11.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.10.2018

Допълнителен документ

28.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.11.2018