преглед

на търг

7900-3388

Търг 7900-3388 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-5-2018

Дата на публикуване: 21.09.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, бл, цр, гбр, трп, срлп

Дървесина (м³): Едра: 439, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 898, ОЗМ: 0

Общо: 1337м³

Начална цена: 111852.00 лв.

Стъпка: 3356 лв.

Гаранция: 5593 лв.

Първа дата: 10.10.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.09.2018

Документация за провеждане на търг

21.09.2018

Проекто-договор

21.09.2018

Протокол от проведен търг

11.10.2018

Договор

26.10.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.09.2018

Допълнителен документ

07.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.10.2018