преглед

на търг

9700-3386

Търг 9700-3386 - ДГС Шумен

Обект No. 9-22-2018

Дата на публикуване: 20.09.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: здб, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 22.19, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 8.71

Общо: 30.9м³

Начална цена: 2935.50 лв.

Стъпка: 88 лв.

Гаранция: 146 лв.

Първа дата: 10.10.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.09.2018

Документация за провеждане на търг

20.09.2018

Проекто-договор

20.09.2018

Протокол от проведен търг

11.10.2018

Договор

22.10.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.09.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.10.2018