преглед

на търг

7800-3385

Търг 7800-3385 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-8-2018

Дата на публикуване: 20.09.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: здб, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 25.26, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 25.26м³

Начална цена: 2349.70 лв.

Стъпка: 25 лв.

Гаранция: 117 лв.

Първа дата: 10.10.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.09.2018

Документация за провеждане на търг

20.09.2018

Проекто-договор

20.09.2018

Протокол от проведен търг

11.10.2018

Договор

17.10.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.09.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.10.2018