преглед

на търг

9870-3378

Търг 9870-3378 - ДГС Върбица

Обект No. 7-23-2018

Дата на публикуване: 05.09.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 52.29, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 52.29м³

Начална цена: 5078.03 лв.

Стъпка: 101 лв.

Гаранция: 203 лв.

Първа дата: 27.09.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

05.09.2018

Документация за провеждане на търг

05.09.2018

Проекто-договор

05.09.2018

Протокол от проведен търг

28.09.2018

Договор

27.11.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

05.09.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.09.2018