преглед

на търг

9870-3376

Търг 9870-3376 - ДГС Върбица

Обект No. 7-21-2018

Дата на публикуване: 05.09.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 28.29, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 28.29м³

Начална цена: 2788.28 лв.

Стъпка: 55 лв.

Гаранция: 111 лв.

Първа дата: 27.09.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

05.09.2018

Документация за провеждане на търг

05.09.2018

Проекто-договор

05.09.2018

Протокол от проведен търг

28.09.2018

Договор

27.11.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

05.09.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.09.2018