преглед

на търг

9300-3374

Търг 9300-3374 - ДГС Добрич

Обект No. 14-13-2018

Дата на публикуване: 31.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: срлп, пляс, цр

Дървесина (м³): Едра: 70, Средна: 144, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 377, ОЗМ: 0

Общо: 606м³

Начална цена: 43364.00 лв.

Стъпка: 434 лв.

Гаранция: 2168 лв.

Първа дата: 19.09.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.08.2018

Документация за провеждане на търг

31.08.2018

Проекто-договор

31.08.2018

Протокол от проведен търг

20.09.2018

Договор

02.10.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.08.2018

Допълнителен документ

11.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.09.2018