преглед

на търг

9300-3373

Търг 9300-3373 - ДГС Добрич

Обект No. 14-12-2018

Дата на публикуване: 31.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак, цр

Дървесина (м³): Едра: 27, Средна: 56, Дребна: 47

Дърва (м³): За огрев: 278, ОЗМ: 0

Общо: 408м³

Начална цена: 28208.00 лв.

Стъпка: 282 лв.

Гаранция: 1410 лв.

Първа дата: 19.09.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.08.2018

Документация за провеждане на търг

31.08.2018

Проекто-договор

31.08.2018

Протокол от проведен търг

20.09.2018

Договор

02.10.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.08.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.09.2018