преглед

на търг

9900-3368

Търг 9900-3368 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-5-2018

Дата на публикуване: 24.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, чдб, лп

Дървесина (м³): Едра: 107, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 107м³

Начална цена: 7380.00 лв.

Стъпка: 220 лв.

Гаранция: 360 лв.

Първа дата: 12.09.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.08.2018

Документация за провеждане на търг

24.08.2018

Проекто-договор

24.08.2018

Протокол от проведен търг

13.09.2018

Договор

20.09.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.08.2018

Допълнителен документ

31.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.09.2018