преглед

на търг

9700-3359

Търг 9700-3359 - ДГС Шумен

Обект No. 9-20-2018

Дата на публикуване: 10.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 54.85, Средна: 5.4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 39.05, ОЗМ: 12.79

Общо: 112.09м³

Начална цена: 8574.15 лв.

Стъпка: 257 лв.

Гаранция: 428 лв.

Първа дата: 05.09.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.08.2018

Документация за провеждане на търг

10.08.2018

Проекто-договор

10.08.2018

Протокол от проведен търг

07.09.2018

Договор

20.09.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.08.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.09.2018