преглед

на търг

9700-3357

Търг 9700-3357 - ДГС Шумен

Обект No. 9-18-2018

Дата на публикуване: 10.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, гбр, лп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 5.5, ОЗМ: 24.58

Общо: 30.08м³

Начална цена: 2449.80 лв.

Стъпка: 73 лв.

Гаранция: 122 лв.

Първа дата: 05.09.2018, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.08.2018

Документация за провеждане на търг

10.08.2018

Проекто-договор

10.08.2018

Протокол от проведен търг

07.09.2018

Договор

20.09.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.08.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.09.2018