преглед

на търг

9700-3354

Търг 9700-3354 - ДГС Шумен

Обект No. 9-15-2018

Дата на публикуване: 10.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 49.52, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 162.25, ОЗМ: 0

Общо: 211.77м³

Начална цена: 13214.45 лв.

Стъпка: 396 лв.

Гаранция: 660 лв.

Първа дата: 05.09.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.08.2018

Документация за провеждане на търг

10.08.2018

Проекто-договор

10.08.2018

Протокол от проведен търг

07.09.2018

Договор

20.09.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.08.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.09.2018