преглед

на търг

9700-3353

Търг 9700-3353 - ДГС Шумен

Обект No. 9-14-2018

Дата на публикуване: 10.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, лп

Дървесина (м³): Едра: 158.81, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 24.2, ОЗМ: 7.83

Общо: 190.84м³

Начална цена: 15017.40 лв.

Стъпка: 450 лв.

Гаранция: 750 лв.

Първа дата: 05.09.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.08.2018

Документация за провеждане на търг

10.08.2018

Проекто-договор

10.08.2018

Протокол от проведен търг

07.09.2018

Договор

20.09.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.08.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.09.2018