преглед

на търг

9850-3352

Търг 9850-3352 - ДГС Преслав

Обект No. 6-9-2018

Дата на публикуване: 09.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесина (м³): Едра: 173, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 173м³

Начална цена: 13900.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 600 лв.

Първа дата: 29.08.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

09.08.2018

Документация за провеждане на търг

09.08.2018

Проекто-договор

09.08.2018

Протокол от проведен търг

11.09.2018

Договор

11.09.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

09.08.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

11.09.2018