преглед

на търг

9600-2116

Търг 9600-2116 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: глд

Дървесина (м³): Едра: 14, Средна: 30, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 243, ОЗМ: 0

Общо: 297м³

Начална цена: 19628.00 лв.

Стъпка: 190 лв.

Гаранция: 981 лв.

Първа дата: 29.11.2016, 16:00

Втора дата: 06.12.2016, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване