преглед

на търг

9110-3332

Търг 9110-3332 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-1-2018

Дата на публикуване: 02.08.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: дб

Дървесина (м³): Едра: 75.3, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 10.1

Общо: 85.4м³

Начална цена: 10796.25 лв.

Стъпка: 108 лв.

Гаранция: 539 лв.

Първа дата: 22.08.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.08.2018

Документация за провеждане на търг

02.08.2018

Проекто-договор

02.08.2018

Протокол от проведен търг

24.08.2018

Договор

21.09.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.08.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.08.2018