преглед

на търг

9850-3327

Търг 9850-3327 - ДГС Преслав

Обект No. 6-6-2018

Дата на публикуване: 25.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 150, Средна: 2, Дребна: 10

Дърва (м³): За огрев: 338, ОЗМ: 159

Общо: 659м³

Начална цена: 56679.00 лв.

Стъпка: 1700 лв.

Гаранция: 2834 лв.

Първа дата: 15.08.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

25.07.2018

Документация за провеждане на търг

25.07.2018

Проекто-договор

25.07.2018

Протокол от проведен търг

18.08.2018

Договор

27.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

25.07.2018

Допълнителен документ

31.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.08.2018