преглед

на търг

9850-3326

Търг 9850-3326 - ДГС Преслав

Обект No. 6-5-2018

Дата на публикуване: 25.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, гбр, лп, мжд, кл

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 28, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 299, ОЗМ: 68

Общо: 398м³

Начална цена: 24494.00 лв.

Стъпка: 700 лв.

Гаранция: 1224 лв.

Първа дата: 15.08.2018, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

25.07.2018

Документация за провеждане на търг

25.07.2018

Проекто-договор

25.07.2018

Протокол от проведен търг

18.08.2018

Договор

24.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

25.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.08.2018