преглед

на търг

9600-2115

Търг 9600-2115 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 41, Дребна: 31

Дърва (м³): За огрев: 176, ОЗМ: 0

Общо: 248м³

Начална цена: 14167.00 лв.

Стъпка: 140 лв.

Гаранция: 708 лв.

Първа дата: 29.11.2016, 14:00

Втора дата: 06.12.2016, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване