преглед

на търг

9850-3325

Търг 9850-3325 - ДГС Преслав

Обект No. 6-4-2018

Дата на публикуване: 25.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, гбр

Дървесина (м³): Едра: 154, Средна: 66, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 117, ОЗМ: 88

Общо: 427м³

Начална цена: 34477.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 1723 лв.

Първа дата: 15.08.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

25.07.2018

Документация за провеждане на търг

25.07.2018

Проекто-договор

25.07.2018

Протокол от проведен търг

18.08.2018

Договор

24.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

25.07.2018

Допълнителен документ

31.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.08.2018