преглед

на търг

9870-3320

Търг 9870-3320 - ДГС Върбица

Обект No. 7-17-2018

Дата на публикуване: 20.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 541, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 203, ОЗМ: 100

Общо: 847м³

Начална цена: 71094.00 лв.

Стъпка: 1422 лв.

Гаранция: 2844 лв.

Първа дата: 09.08.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.07.2018

Документация за провеждане на търг

20.07.2018

Проекто-договор

20.07.2018

Протокол от проведен търг

10.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.07.2018

Допълнителен документ

20.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.08.2018