преглед

на търг

9870-3319

Търг 9870-3319 - ДГС Върбица

Обект No. 7-16-2018

Дата на публикуване: 20.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, дрш, дб

Дървесина (м³): Едра: 418, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 289, ОЗМ: 194

Общо: 905м³

Начална цена: 64139.00 лв.

Стъпка: 1283 лв.

Гаранция: 2566 лв.

Първа дата: 09.08.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

20.07.2018

Документация за провеждане на търг

20.07.2018

Проекто-договор

20.07.2018

Протокол от проведен търг

10.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

20.07.2018

Допълнителен документ

20.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

14.08.2018