преглед

на търг

9870-3317

Търг 9870-3317 - ДГС Върбица

Обект No. 7-14-2018

Дата на публикуване: 17.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 27.58, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 27.58м³

Начална цена: 2854.53 лв.

Стъпка: 57 лв.

Гаранция: 114 лв.

Първа дата: 08.08.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.07.2018

Документация за провеждане на търг

17.07.2018

Проекто-договор

17.07.2018

Протокол от проведен търг

08.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

17.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.08.2018