преглед

на търг

9751-3314

Търг 9751-3314 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-6-2018

Дата на публикуване: 16.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: гбр

Дървесина (м³): Едра: 211, Средна: 104, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 220, ОЗМ: 0

Общо: 535м³

Начална цена: 35019.00 лв.

Стъпка: 351 лв.

Гаранция: 1751 лв.

Първа дата: 03.08.2018, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.07.2018

Документация за провеждане на търг

17.07.2018

Проекто-договор

16.07.2018

Протокол от проведен търг

03.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

03.08.2018