преглед

на търг

9751-3313

Търг 9751-3313 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-5-2018

Дата на публикуване: 16.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 322, Средна: 17, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 264, ОЗМ: 0

Общо: 603м³

Начална цена: 39606.00 лв.

Стъпка: 397 лв.

Гаранция: 1980 лв.

Първа дата: 03.08.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

16.07.2018

Документация за провеждане на търг

17.07.2018

Проекто-договор

16.07.2018

Протокол от проведен търг

03.08.2018

Договор

15.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

16.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

03.08.2018