преглед

на търг

7800-3312

Търг 7800-3312 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-6-2018

Дата на публикуване: 13.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесина (м³): Едра: 26.7, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 26.7м³

Начална цена: 2136.00 лв.

Стъпка: 22 лв.

Гаранция: 106 лв.

Първа дата: 01.08.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.07.2018

Документация за провеждане на търг

13.07.2018

Проекто-договор

13.07.2018

Протокол от проведен търг

01.08.2018

Договор

23.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

07.08.2018