преглед

на търг

9870-3311

Търг 9870-3311 - ДГС Върбица

Обект No. 7-13-2018

Дата на публикуване: 12.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 44.49, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 44.49м³

Начална цена: 4180.20 лв.

Стъпка: 84 лв.

Гаранция: 167 лв.

Първа дата: 02.08.2018, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

17.07.2018

Документация за провеждане на търг

12.07.2018

Проекто-договор

12.07.2018

Протокол от проведен търг

02.08.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

12.07.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

06.08.2018