преглед

на търг

9000-3306

Търг 9000-3306 - ДГС Варна

Обект No. 10-16-2018

Дата на публикуване: 07.07.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, гбр, мжд, ак, кгбр, пкл

Дървесина (м³): Едра: 92, Средна: 132, Дребна: 75

Дърва (м³): За огрев: 1071, ОЗМ: 0

Общо: 1370м³

Начална цена: 69548.00 лв.

Стъпка: 1391 лв.

Гаранция: 3477 лв.

Първа дата: 25.07.2018, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.07.2018

Документация за провеждане на търг

07.07.2018

Проекто-договор

07.07.2018

Протокол от проведен търг

27.07.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.07.2018

Допълнителен документ

09.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.07.2018